การเปลี่ยนและคืนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้าและเงื่อนไข

* สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆหรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ค่ะ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ Line : @Littlebluelamb และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน

2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้

3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ

แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา Line : @Littlebluelamb หรือที่ littlebluelamb-th.com

* การส่งคืนสินค้า มีค่าจัดส่งเปลี่ยน 60 บาทแบบ ems

* สามารถโอนเงินค่าส่งเปลี่ยน ได้ตามเงื่อนไขการโอนเงิน พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่ในการส่งเปลี่ยนได้ที่ Line :@littlebluelamb

* คืนสินค้าฟรีตามเงื่อนไขการคืนสินค้าด้านล่าง

* สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

เงื่อนไขการรับคืนสินค้าทาง littlebluelamb-th.com

* สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้า
ได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า


ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้านะคะ ถ้าสินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุงผ้าและ tag กลับมา

ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์เป็นหลัก


* หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ
โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่สำนักงานของ littlebluelamb-th.com โชว์รูม@ มหาชัย สมุทรสาคร


เงื่อนไขการคืนค่าสินค้า

1. กรณีที่สินค้ามีการชำรุด ฉีกขาด หรือเมื่อมีการส่งผิดแบบ ที่ลูกค้าต้องการ

2. สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้ตามที่อยู่ของบริษัท ดดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งโดยจะโอนคืนให้ลูกค้า

3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ


* เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง littlebluelamb-th.com ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

* การรับประกันสินค้า (สินค้าประเภทรองเท้าจะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันนะคะ)


การรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ

การรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากทาง littlebluelamb-th.com เท่านั้น

มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า หรือ แจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน ในกรณีที่ รองเท้ามีปัญหา หรือชำรุด ทางเราจะเปลี่ยนคู่ใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ

หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวทาง littlebluelamb-th.com ขออนุญาตพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ


* หากเป็นกรณีที่รองเท้าเกิดรอยเปื้อน หนังฉีกขาด หรือมีรอยเนื่องจากการใช้งาน กรณีนี้ทางเราขออนุญาตไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกันนะคะ

* สินค้าที่ไม่มีการแจ้งคืนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณีนะคะ

* เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า การตัดสินใจจากทาง littlebluelamb-th.com ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมล หรือทาง Line@ แล้ว
ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้